Chi tiet khuyen mai tang them 750 MB dung luong 3g toc do cao tu goi BIG Data tu 24-31/12/2016

Ben canh chuong trinh khuyen mai nap the duoc kha nhieu nguoi cho doi thi gio day Vinaphone da co chuong trinh khuyen mai tang 750MB toc do cao cho thue bao dang ky cac goi BIG Data Vinaphone. Thong thuong, uu dai mang lai tu cac goi BIG Data Vinaphone da vuot troi hon so voi cac goi 3G tron goi cua Vinaphone nhung gio day khi tham gia dang ky 3G BIG Data con duoc tang them dung luong day hap dan nua.
Chuong trinh khuyen mai Vinaphone tu ngay 24/12 den 31/12/2016 keo dai toi tan 7 ngay du de quy khach chu dong dang ky 3G Vinaphone bat cu luc nao cam thay can thiet nhat va noi dung sau day se giup quy khach tim hieu ro hon ve chuong trinh khuyen mai tang data cua Vinaphone trong ky nay.

Chi tiet uu dai tang them 750 MB data 3g toc do cao tu cac goi BIG Data tu 24-31/12/2016

  • Pham vi chuong trinh: Trien khai tren toan quoc.
  • Thoi gian khuyen mai: Keo dai lien tuc trong vong 08 ngay, tu 24 – 31/12/2016.
  • Doi tuong ap dung: Tat ca cac khach hang Vinaphone la thue bao tra truoc va tra sau dang hoat dong 02 chieu.
  • Dieu kien huong uu dai: Dang ky 3G thanh cong mot trong cac goi cuoc BIG DATA bao gom: BIG70, BIG100, BIG200 hoac BIG300.
  • Cac goi 3G Vinaphone tron goi khong nam trong chuong trinh khuyen mai nay.

Vinaphone tang ngay 750MB dung luong khi dang ky cac goi 3G BIG

Dang ky 3G Big Vinaphone duoc tang them goi XMAS

Trong suot thoi gian hieu luc khuyen mai, khach hang khi dang ky moi thanh cong cac goi 3G Big Data Vinaphone se duoc huong chinh sach uu dai nhu sau:

  • Nhan dung dung luong toc do cao tu goi 3G BIG ma minh da dang ky.
  • Tang them 750MB dung luong toc do cao tu goi XMAS.

Bang gia cac goi cuoc 3g vinaphone:

Goi 3G BIG Cu phap dang ky Dung luong Gia goi Phi phat sinh Chu ky
BIG70 DV BIG70 gui 8069 1.6GB 70.000d He thong tu khoa dich vu data khi het dung luong, muon tiep tuc phai mua them 30 ngay
BIG100 DV BIG100 gui 8069 2.5GB 100.000d 30 ngay
BIG200 DV BIG200 gui 8069 5.5GB 200.000d 30 ngay
BIG300 DV BIG300 gui 8069 10GB 300.000d 30 ngay

Luu y:

– Ngay sau khi gui tin nhan dang ky, khach hang phai thuc hien xac nhan moi co the dang ky thanh cong. Cach xac nhan nhu sau: Soan Y <Ma xac nhan> gui 1543 (mien phi – ma duoc dinh kem trong tin nhan yeu cau tu tong dai tu dong 1543).

– Dung luong tren chua tinh gom khuyen mai data tu goi XMAS.

Thong tin ho tro them danh cho khach hang dung cac goi 3G BIG Vinaphone

– Khach hang can nho khoi dong lai dien thoai sau khi dang ky thanh cong de goi cuoc co thoi gian cap nhat thong tin roi hay bat 3G su dung.

– Khach hang nen thuong xuyen kiem tra dung luong toc do cao con lai tren goi cuoc de tien hanh phan phoi tieu dung sao cho hop ly. De tra cuu, soan: DATA gui 888.

– Khi dung het dung luong, he thong se tu khoa dich vu data chu khong tinh phi phat sinh, chinh vi the khach hang co the yen tam su dung. Truong hop can tiep tuc truy cap internet, khach hang nen mua them dung luong. Cu the:

+ Cu phap mua dung luong, soan: DK <Ten goi> gui 888.

+ Danh muc cac goi mua them gom: X15 – 15.000d/350MB, X25 – 25.000d/650MB, X35 – 35.000d/1GB.

– Khi khong dung den cac goi 3G nay nua, khach hang nen huy de tiet kiem chi phi. De huy 3G, soan: HUY <Ten goi cuoc> gui 888.

Cuoi nam luon la thoi diem ma dai da so nguoi dung thuong xuyen can truy cap internet tren dien thoai voi mat do cao de phuc vu toi da cho nhu cau cong viec cung nhu giai tri. Vi the, tan dung hieu qua co hoi ma Vinaphone mang den tu chuong trinh se giup khach hang tha ga trai nghiem dich vu voi toc do toi uu nhat ma khong phai dau dau vi bai toan dung luong.

Moi thac mac trong qua trinh dang ky cung nhu su dung cac goi 3G Big, khach hang vui long goi 9191 de duoc ho tro tan tinh.

Chuc quy khach co mot mua Giang sinh an lanh va mot Nam Moi ngap tran hanh phuc.

Yahoo Facebook Twitter Digg FriendFeed Delicious Google Translate
This entry was posted onDecember 26th, 2016 at 9:26 am. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can Leave a response, or Trackback.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.